Dokładamy wszelkich starań, aby programy oferowane przez zespół Skali Współpracy przygotowywać z najwyższą jakością. Aby było to możliwe – przygotowujemy wszystkie wydarzenia z wyprzedzeniem. 

W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniach otwartych, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaty (nie dotyczy bezzwrotnego zadatku) w następującej wysokości (%wpłaty):

  • rezygnacja 30 dni przed: 100%;
  • rezygnacja do 3 tyg. przed: 50%;
  • rezygnacja do 2 tyg przed: 30%;
  • późniejsza: brak zwrotu.

Powyższa zasada została wprowadzona ze względu na ponoszone koszty związane z przygotowywaniem warsztatów w należytej jakości i z wyprzedzeniem. W przypadku odwołania warsztatu przez organizatorów obowiązuje pełen zwrot wnoszonej opłaty za warsztat.