• Jak to się dzieje, że niektóre jednostki i zespoły intensywnie ze sobą współpracują, a inne nie?
  • Co sprawia, że zespół, który świetnie działał potrafi się nagle rozpaść?
  • Co zrobić z tymi, którzy unikają konfliktu lub tkwią w stagnacji?
  • Jak budować zaangażowanie wśród wolontariuszy w organizacji?

 

Między innymi te pytania zadawali sobie twórcy Skali Współpracy.

Główną ideą inspirującą twórców Skali Współpracy jest poszukiwanie optymalnego, efektywnego sposobu działania, dążącego do współpracy. Wiele lat obserwacji, pracy z klientami z różnych branż, zaowocowało stworzeniem „mapy”, która ułatwia osobom i organizacjom „poruszać się” pomiędzy różnymi rodzajami współpracy.

Według twórców modelu, grupy i jednostki funkcjonują pomiędzy trzema ogólnymi „stanami” „światami”: zmagania, unikania i współpracy.

  • świat Zmagania – w którym dominuje opór, konflikt i przeciwstawianie się;
  • świat Unikania – w którym unika się relacji, wykonywania działań i zaangażowania;
  • świat Współpracy – prowadzący do płynnego działania, nastawionego na zaufanie i rozwój zespołu.

 

 

Każdy ze stadiów rządzi się swoimi prawami.

To co je łączy, to fakt, że im więcej jednostek w nich się znajduje – tym bardziej „przyciągają” do danego stadium innych tworząc swoistą, grupową „grawitację”.

Znalezienie się w konkretnym stanie ma swoje konsekwencje; zmaganie generuje opór, unikanie oznacza dystans, a współpraca przyczynia się do wzrostu zaufania. Do każdego z tych stanów prowadzą „klucze”, czyli narzędzia, techniki, zachowania, które mogą sprzyjać przemieszczaniu się pomiędzy nimi.

Model składa się z 8 warstw proponując pogłębione zrozumienie gdzie zespół aktualnie się znajduje i jakie kroki należy podjąć by była możliwa zmiana.

 

Oczywiście, model jest pewnym uproszczeniem, dzięki temu stosunkowo szybko może być zrozumiany i zaimplementowany przez zespołu czy organizacje.

Stosując go w praktyce, można łatwo zorientować się, gdzie na Skali Współpracy grupa czy jednostka aktualnie się znajduje i jakie kroki warto podjąć, by pomóc jej członkom udoskonalić współpracę.

Więcej o konkretnych aspektach Skali Współpracy przeczytasz na naszym blogu.